top of page
 • Facebook
 • Instagram

RUL NED

Generalforsamling
i Asaa SUP


Tirsdag DEN 19. marts 2024 kl. 19.00 - 21.00
i Havnehuset, Asaa Havn

havet

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Indkomne forslag

 7. Forslag til handlingsplan og budget

 8. Valg af bestyrelse og suppleant (Thierry Orial,Heidi Orial og Marlene Kræmmer Sparre er på valg)

 9. Valg af revisor

 10. Evt.

Om
Asaa sup

Asaa SUP blev startet af Thierry Orial i sommeren 2019 med nogle få boards, og beskedne kår i et lille fiskerhus på Asaa havn. Klubben råder i dag over 25 boards, og udstyr opgraderes løbende som der er behov og økonomi til det.

OM OS
DSC_2572.jpg
300436948_10225375347903041_6510335706387470481_n.jpg

bliv en del af
fællesSkabet

600kr

For voksne +18

300kr

For junior (10-17 år)

300kr

For 60+

1200kr

Familie
Opkrævning af årlig kontingent sker via mail. Sæsonstart 1/4.

Sponsorer

sponsor.png
Ocean

"Jeg vil anbefale Asaa SUP til alle som vil prøve at stå på SUP"

Anne

bottom of page